MBA Financiering

Deze opleiding bestaat uit 9 onderdelen t.w.:

  1. Interestberekeningen op basis van samengestelde interest
  2. Strategische doelstellingen en investeringsbeslissingen
  3. Rechtsvormen en Financiering met eigen vermogen
  4. Financiering met vreemd vermogen
  5. De externe verslaggeving van rechtspersonen
  6. Financiële prognose
  7. Managementrapportage, activiteitsratio’s en werkkapitaalmanagement
  8. Analyse van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
  9. Het externe kasstroomoverzicht