Bedrijfscommunicatie voor de manager

Bedrijfscommunicatie voor de manager is een opleiding voor managers en bedrijfskundigen die te maken hebben met de communicatie van een organisatie.

Maar ook de managers van communicatie zelf kunnen met deze opleiding vanwege de strategische benadering hun kennis en inzichten verruimen. In deze opleiding zal diepgaand stil gestaan worden aan het functioneren van een organisatie.

Het vakgebied communicatie is flink in beweging. Deze opleiding plaatst deze ontwikkeling in een strategisch perspectief: wat van al die ontwikkelingen hoort nu waar? Deze opleiding bouwt voort op een bestaande en gewaardeerde body of knowledge maar verbindt die met de hedendaagse ontwikkelingen op dit vakgebied. De hoofdstukken Merkenmanagement en Contentmanagement leggen tezamen met de hoofdstukken / lesonderdelen Reputatiemanagement, Relatiemanagement en Issuemanagement een belangrijk fundament voor de strategische benadering van communicatie in organisaties vanuit de dynamische wereld van vandaag de dag. Deze onderdelen verdienen ruime aandacht , omdat brede kennis hierover onmisbaar is voor een moderne, effectieve communicatiestrategie.

Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van het boek bedrijfscommunicatie voor de manager en bestaat uit vier delen t.w.: 1. Fundamenten va communicatie 2. Strategisch communicatiemanagement 3. Communicatie met stakeholders 4. Beroepsmatige activiteiten en een communicatieprofessional