Opl. kosten Bedrijfscommunicatie voor de manager

Opleidingskosten Bedrijfscom.  voor de
manager
Duur per les3 uur per dagdeel
Aantal lessen10
Prijs per les €                             115,00
Opl. Kosten per maand  €                             230,00 2 lessen per mnd
Opl. Kosten Totaal  €                         1.150,00 excl. boeken10 lessen van 3 uur
per dagdeel
Kosten leerboek(en)  €                               50,00
Kosten opleiding  €                         1.200,00