Opl. kosten Management van verandering

Opleidingskosten  Management
van verandering
Duur per les3 uur per dagdeel
Aantal lessen10
Prijs per les €        115,00
Opl. Kosten per maand €        230,00 Twee lessen per
maand
Opl. Kosten Totaal €     1.150,00 excl. boeken10 lessen van 3 uur per dagdeel
Kosten leerboek(en) €           50,00
Kosten totale opleiding €     1.200,00