Leidinggeven en Managementvaardigheden

In je eentje vorm je geen organisatie. Zodra er meer mensen betrokken zijn bij een onderneming, dan heb je het al vrij snel over een organisatie.

In deze opleiding maken we kennis met het algemeen management en leren we het begrip organisatie definiëren. Elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust relaties met elkaar aangaan en daardoor gemeenschappelijke doelstelling willen bereiken, noemen we dan ook een organisatie. Het is dan ook onvermijdelijk bij het gemeenschappelijk samenwerken, dat er veel informatie zal worden uitgewisseld. Het is natuurlijk uiterst van belang, dat een ieder in de organisatie weet hoe te handelen en te beseffen wat het gezamenlijk doel is van alle handelingen binnen de organisatie.

Binnen deze opleiding zal er diepgaand ingegaan worden in het communicatieproces, de ruis van communicatie en de vele vormen van communicatie. Een belangrijke spil in dit proces is de leidinggevende welke zijn/haar managementvaardigheden moet inzetten om de route naar de doelstellingen op verschillende niveaus goed aan te geven.

Binnen deze opleiding zal zeker aandacht zijn voor de verschillende type cultuur zoals:

  1. rolcultuur
  2. personencultuur
  3. machtscultuur
  4. taakcultuur

Ook het gebruik van informatiesystemen, waarbij verschillende maatregelen nodig zijn zoals procedurele maatregelen, organisatorische maatregelen, worden in deze opleiding diepgaand behandeld. Hierbij is de kwaliteitsbewaking van groot belang en zal de leidinggevende zich zeker moeten inleven wat een aantal veranderingen voor de organisatie te weeg brengt. Het overbrengen van wijzigingen zal zeker voor veel leidinggevenden een aanzienlijke arbeidsdruk geven waarbij managementkwaliteit en overdraagbaarheid van informatie van groot belang is.